भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF COMMERCE (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

table of rates

ଦରତାଲିକା, ମୁଲ୍ୟ ସାରଣୀ

tabular

ସାରଣୀଭିତ୍ତିକ

tabular premium

ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ପ୍ରିମିୟମ

tabular purchase book

ସ୍ତମ୍ଭବିଶିଷ୍ଟ ଖରିଦ୍‌ବହି

tabular sales book

ସ୍ତମ୍ଭବିଶିଷ୍ଟ ବିକ୍ରିବହି

tabular standard (Index number standard)

ସୂଚକାଙ୍କୀମାନ

tacit

ମୌନ, ଅବ୍ୟକ୍ତ

tackle

ମୁକାବିଲା, କାରବାର, ବ୍ୟବହାର, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ପରିଚାଳନା

tactical

କୌଶଳାତ୍ମକ

tail price

ଉପାଙ୍ଗ, ଅନ୍ତିମ ସଜ୍ଜୀକରଣ

take home pay

ନିଟ୍‌ ବେତନ, ନିଟ୍‌ ବେତନ

take up a bill

ହୁଣ୍ଡିର ପୂର୍ବ ନିକାଶ, ହୁଣ୍ଡିର ପୂର୍ବ ପରିଶୋଧ

taking at sea

ସମୁଦ୍ରରେ ଜବତ କରିବା

takings

ରୋକଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି

tally roll

ଅନୁମେଳ ପତ୍ର

tangible asset

ମୂର୍ତ୍ତପରିସମ୍ପତ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶଯୋଗ୍ୟ ପରିସମ୍ପତ୍ତି

tangible asset

ସ୍ପର୍ଶ ପରିସମ୍ପତ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତ ପରିସମ୍ପତ୍ତି

tare weight

ଧାରକର ଓଜନ/ଯାନର ଓଜନ

target marketing

ଲକ୍ଷିତ ବିପଣନ

target risk

ଧ୍ୟାନପେକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ, ଧ୍ୟାନାପେକ୍ଷୀ ସଂଙ୍କଟ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App