भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF COMMERCE (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

import duty invoice

ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଚାଲାଣଚିଠା

import entitlement

ଆମଦାନୀ ଅଧିକାର/ମାଲିକାନା/ସ୍ଵତ୍ଵ

import prohibition

ଆମଦାନୀ ନିଷେଧ

import restrictions

ଆମଦାନୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧ/କଟକଣା

import surplus

ଆମଦାନୀ ଆଧିକ୍ୟ

import trade control

ଆମଦାନୀ-ବାଣିଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

importer

ଆମଦାନୀକାରୀ

importing agent

ଆମଦାନୀ ଅଭିକର୍ତ୍ତା

importing country

ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ

impound

ଜବତ କରିବା

imprest

ଅଗ୍ରଦାୟ

imprest money

ଅଗ୍ରଦାୟ ଅର୍ଥ

imprest system

ଅଗ୍ରଦାୟ ପ୍ରଣାଳୀ/ଅଗ୍ରୀମ ଦେୟ ପ୍ରଣାଳୀ

imprint

ଛାପ/ମୋହର ମାରିବା

impulsive customers

ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାହକ

imputed cost

ଆରୋପିତ ପରିବ୍ୟୟ

in kind

ବସ୍ତୁ ଆକାରରେ

in the store advertising

ଅନ୍ତର୍ଭଣ୍ଡାର ବିଜ୍ଞାପନ; ଅନ୍ତରୀଣ ବିଜ୍ଞାପନ

in transit

ମାର୍ଗସ୍ଥ, ପରିବହନାଧିକ

in-home selling

ଘରୋ‌ଇ ବିକ୍ରୀ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App