भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF COMMERCE (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cash forecasting

ରୋକଡ଼ ପୂର୍ବାନୁମାନ/ଅନୁକଳନା

cash in hand

ନଗଦ ତହବିଲ୍‌

cash in transit

ମାର୍ଗସ୍ଥ ରୋକଡ଼

cash management

ରୋକଡ଼ ପରିଚାଳନା

cash memo

କ୍ୟାସ ମେମୋ; ରୋକଡ଼ ପର୍ଚ୍ଚି

cash on delivery (COD)

ମାଲ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ

cash order

ନଗଦ ବରାଦ

cash planning

ରୋକଡ଼ ଯୋଜନା/ପରିଯୋଜନା

cash purchase

ନଗଦ ଖରିଦ

cash ratio

ନଗଦ ଅନୁପାତ

cash receipt

ନଗଦ ରସିଦ, ନଗଦ ପ୍ରାପ୍ତି

cash refund

ରୋକଡ଼ ଫେରସ୍ତ

cash register

ରୋକଡ଼ ପଞ୍ଜି, ରୋକଡ଼ ହିସାବ ରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର

cash reserve

ନଗଦ ସଞ୍ଜିତି

cash sale

ନଗଦ ବିକ୍ରି

cash scroll

ରୋକଡ଼ ତାଲିକା

cash section

ରୋକଡ଼ ଅନୁବିଭାଗ

cash sheet

ରୋକଡ଼ ଫର୍ଦ୍ଦ

cash starved

ରୋକଡ଼ ତିରୋଟ

cash system of accounting

ନଗଦ ଭିତ୍ତିକ ହିସାବ ରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App