भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Bharatiya Bhasha Kosh (Daily usage: Hindi-Indian languages)(CHD)

Central Hindi Directorate (CHD)

कील

कीलः
पंजाबी: किल
उर्दू: कील
कश्मीरी: क्युल
सिंधी: कोको
मराठी: खिळा
गुजराती: कीली, कांटो, खीलडो, चूंक
कोंकणी: खिव्ठो
नेपाली: कीलो, काँटी
बंगला: पेरेक, काँटि
असमिया: गँजाल
मणिपुरी: योत्पी
ओड़िआ: कीला
तेलुगु: चील
तमिल: आणि
मलयालम: आणि
कन्‍नड: मोळे

कोल्हू

निष्पीडकः
पंजाबी: कोल्हू, कोलू
उर्दू: कोल्हू
कश्मीरी: तीलुवॉन्यवान
सिंधी: घाणो
मराठी: घाणा
गुजराती: कोलु, चिचोडो
कोंकणी: घाणो
नेपाली: कोल
बंगला: घानी (तेलेर)
असमिया: घानी, तेलपेराकल
मणिपुरी: कोल्हू
ओड़िआ: घणा
तेलुगु: गानुग
तमिल: चेक्कु
मलयालम: चक्कु
कन्‍नड: गाण

चरखा

सूत्रचक्रम्
पंजाबी: चरखा
उर्दू: चरख़ा
कश्मीरी: यॅन्दुर
सिंधी: चर्खो
मराठी: चरखा
गुजराती: चरखो, रेंटियो
कोंकणी: चरखो
नेपाली: चर्खा
बंगला: चरखा, चरका
असमिया: यँतर, चरखा
मणिपुरी: तरेङ्
ओड़िआ: चरखा
तेलुगु: राड्नमु
तमिल: इराट्टै
मलयालम: चर्क्क
कन्‍नड: चरक

चरम (मोट)

मोटः, चर्मद्रोणी
पंजाबी: चरस
उर्दू: चरस
कश्मीरी: दालुव ठेलु
सिंधी: चरस, खूह मां पाणी कढण लाइ चमिड़े जी पख़ाल
मराठी: मोट, पखाल
गुजराती: कोस
कोंकणी: पखाल
नेपाली: चरेस
बंगला: सेचेर जन्य ब्यबहृत चामड़ार बड़ो थलि (न्न)
असमिया: पानी-अना चामरार मोना
मणिपुरी: लबुकता ईशिङ् चाइबदा शिजिन्नबा शउन खाओ
ओड़िआ: चमडा निर्मित बड थली, मुणा
तेलुगु: मोट, तोलु संचि
तमिल: कपिलै
मलयालम: तोल् संचि (वेळ्ळं कोरुन्नतु)
कन्‍नड: चर्मद चील

जाल

जालम्
पंजाबी: जाल
उर्दू: जाल
कश्मीरी: ज़ाल
सिंधी: जारी, जारु
मराठी: जाळ
गुजराती: जाल, जाळ
कोंकणी: जाव्ठ
नेपाली: जाल
बंगला: जाल
असमिया: जाल
मणिपुरी: लाङ्
ओड़िआ: जाल, जालेणी
तेलुगु: वल
तमिल: वलै
मलयालम: वल
कन्‍नड: बले

जीन (काठी)

पर्याणम्
पंजाबी: काठी
उर्दू: ज़ीन
कश्मीरी: ज़ीन, कॉठ्य
सिंधी: हनो, ज़ीन
मराठी: खोगीर
गुजराती: जीन, घोडानुं पलाण
कोंकणी: खोगीर, बसका
नेपाली: काठी
बंगला: जीन
असमिया: (घाँरार) जीन
मणिपुरी: जीन
ओड़िआ: जीन, घोड़ापिठिर आसन
तेलुगु: जीनु
तमिल: सेणम्
मलयालम: जीनि
कन्‍नड: कुदुरेय जीनु

जुआ

योक्त्रम्, युगम्
पंजाबी: जूआ
उर्दू: जुआ
कश्मीरी: यिपॅट
सिंधी: पाञारी
मराठी: जोखड
गुजराती: हाथो (घंटीनो हाथो), झूंझरी, जुगार
कोंकणी: जोत, जूं
नेपाली: जुवा
बंगला: जोयाल, जूया (ललचा)
असमिया: युँवली, उकनी
मणिपुरी: ज्वार
ओड़िआ: जुआली
तेलुगु: काडि
तमिल: नुगत्तडि
मलयालम: नुकम्
कन्‍नड: नोग

ढिबरी

रोधनी
पंजाबी: ढिबरी
उर्दू: ढिबरी
कश्मीरी: डिबुर
सिंधी: ढिबरी
मराठी: पञ्चाची किंवा काचेची चिमणी
गुजराती: रेंटियामां लागती चामडानी अथवा मुंजनी गोळ चकती
कोंकणी: मळसूद
नेपाली: ढिब्री
बंगला: लंप, डिबे, डेमि
असमिया: माटिर चाकि
मणिपुरी: पोदोन
ओड़िआ: डिबिरि, डिबि
तेलुगु: बरिणे
तमिल: सुरै
मलयालम: पिरि, स्क्रू नट्टु
कन्‍नड: नट्टु

तकला (तकुआ)

तर्कुटी
पंजाबी: तकला
उर्दू: तकला
कश्मीरी: त्रकुन
सिंधी: टकली
मराठी: चाती, टकळी
गुजराती: टांकणुं
कोंकणी: चाकी, टकळी
नेपाली: तकुवा, टेकुवा (चर्खामा जडिएको टेको)
बंगला: तकला, (तकुआ) टाकु, तक्लि
असमिया: शला-काठि
मणिपुरी: तरेङ् मयोत
ओड़िआ: टाकुआ
तेलुगु: कदुरु
तमिल: कदिर्
मलयालम: तक्किळि
कन्‍नड: तकलि, कदिरु

दुर्मुट (दुर्मुठ)

दुर्मुटः
पंजाबी: दुरमट
उर्दू: दुर्मट
कश्मीरी: दुरमठ
सिंधी: धमक, दुरमट
मराठी: लोखंडी ढोकणी, सडक कुटण्याचे यंत्र
गुजराती: कडियानो रंदो (घो)
कोंकणी: खुड्याचे पेटणें, चिकंदर
नेपाली: धुर्पिस, धुर्मुस
बंगला: दुरमुष
असमिया: दुमुठिया
मणिपुरी: दुरमुस
ओड़िआ: धुरमुष
तेलुगु: सम्मेट
तमिल: दिमुशु
मलयालम: इटितटि इतियन्
कन्‍नड: दम्मसु, धुम्मसु

धौंकनी

भस्त्रिका
पंजाबी: धोकणी
उर्दू: धौंकनी, दमकुश
कश्मीरी: दमन-बस्तु
सिंधी: धवणी-धवणि
मराठी: भाता
गुजराती: धमण
कोंकणी: भातो, फुंकणी
नेपाली: ढुङ्ग्रो (सुनारले प्रयोग गर्ने)
बंगला: बाँकनल, हापर
असमिया: भाती
मणिपुरी: मैकान उतोङ्
ओड़िआ: कुंभारर हतिआर बिशेष
तेलुगु: कोलिमि तित्ति
तमिल: तुरुत्तित
मलयालम: तीत्तुरुत्ति, उल
कन्‍नड: तिदि

निहाई

स्थूणा
पंजाबी: अहरण, अहिरण
उर्दू: अहरन, निहार्ई
कश्मीरी: अहरन
सिंधी: संदाणि
मराठी: ऐरण
गुजराती: एरण
कोंकणी: ऐरण, धपटपट्टी
नेपाली: फलामको ठोस टुका जसमाथि घनले फलाम इत्यादि धातुलाई ठोकठाक गारिन्छ
बंगला: नेहाइ, नेयाइ
असमिया: नियारि
मणिपुरी: योत्फाल
ओड़िआ: निहण
तेलुगु: दागलि
तमिल: पट्टरै
मलयालम: इरुंपुकल्लु
कन्‍नड: अडिगल्लु

लगाम (करियारी)

प्रग्रहः
पंजाबी: लगाम
उर्दू: लगाम, बाग
कश्मीरी: लाकम्
सिंधी: लग़ामु
मराठी: लगाम
गुजराती: लगाम
कोंकणी: लगाम
नेपाली: लगाम
बंगला: लागाम
असमिया: लागाम, लेकाम
मणिपुरी: खुर्जी, चुक्ली
ओड़िआ: लगाम
तेलुगु: कळ्ळेमु
तमिल: कडिवाळम्
मलयालम: कटिञ्ञाण्
कन्‍नड: लगामु

हौदा

गजपीठिका
पंजाबी: हौदा
उर्दू: हौदा
कश्मीरी: तगारु, तगॉर्य, टठुज
सिंधी: हाथिअ जी पुठिअ ते रखियल खुलियल पालकी, हौदो
मराठी: हत्तीची अंबारी, हौदा
गुजराती: अंबाडी
कोंकणी: अंबारी
नेपाली: हौदा
बंगला: हौदा, हाओदा
असमिया: सरु पुररीबा, पानीर कुंड
मणिपुरी: शामु माथक्ता शाबा फमफम
ओड़िआ: पाणि कुंड़
तेलुगु: अंबारि
तमिल: अंबारि
मलयालम: अंबारि
कन्‍नड: अंबारि

ऋतुएँ, काल, दिशा, समय आदि

ऋतुकाल-दिक्-समयादीनि
पंजाबी: मौसम, काल, दिशा, समा आदि
उर्दू: मौसम, ज़माना, अतराफ़, वक्त़ वग़ैरह
कश्मीरी: मूसिम, काल, तरफ, वख वक्त़ बेतरि
सिंधी: मुंदूं, वक्र्तु, तरफ़ वग़ैरह
मराठी: ऋतु, काळ, दिशा, वेळ इत्यादी
गुजराती: ऋतु, काल, दिशा वगेरे
कोंकणी: ऋतू, काळ, दिका, वेळ इत्यादी
नेपाली: ऋतु, काल, दिशा, समय इत्यादी
बंगला: ऋतु, दिशा, दिक्, समय इत्यादि
असमिया: ऋतु, दिश, दिशा, समय, काल इत्यादि
मणिपुरी: ऋतुशिङ्, काल, माइकै मतम असिनचिङ्बा
ओड़िआ: ऋतु, दिग, समय इत्यादि
तेलुगु: ऋतुवुलु, कालमुलु, दिशालु, समयमु मोदलैनवि
तमिल: परुवंगळ्, कालंगळ्, दिशै, नेरम्, मुदलियवै
मलयालम: ऋतु, कालम्, दिश, मुतलायव
कन्‍नड: ऋतु, काल, दिक्कु, समय मुंतादवु

ऋतुएँ

ऋतवः
पंजाबी: मौसम
उर्दू: मौसम
कश्मीरी: मूसिम
सिंधी: मुंदूं
मराठी: ऋतू
गुजराती: ऋतुओ
कोंकणी: ऋतू, रुतू
नेपाली: ऋतु
बंगला: ऋतु
असमिया: ऋतु
मणिपुरी: ऋतुशिङ्
ओड़िआ: ऋतु
तेलुगु: ऋतुवुलु
तमिल: परुवंगळ्
मलयालम: ऋतुक्कळ्
कन्‍नड: ऋतुगळु

1. बसंत

वसन्तः
पंजाबी: बसंत
उर्दू: बसंत, बहार
कश्मीरी: सोंथ, बहार
सिंधी: बसंतु, बहारु
मराठी: वसंत
गुजराती: वसंत
कोंकणी: वसंत रुतू
नेपाली: वसंत
बंगला: बसंत, ऋतुराज
असमिया: बसंत्
मणिपुरी: बसंत, येननिङ् था
ओड़िआ: बसंत
तेलुगु: वसंतमु
तमिल: इळवेनिर् कालम्, वसंत कालम्
मलयालम: वसंतम्
कन्‍नड: वसंत

2. ग्रीष्म (गरमी)

ग्रीष्मः
पंजाबी: हुनाल, गरमी
उर्दू: गरमी, गर्मी
कश्मीरी: ग्रुशिम, र्​यतुकोल
सिंधी: ऊन्हारो
मराठी: ग्रीष्म, उन्हाळा
गुजराती: ग्रीष्म (उनाळो)
कोंकणी: गीम, उन्हाळो
नेपाली: ग्रीष्म
बंगला: ग्रीष्म (श्श), गरमकाल
असमिया: ग्रीष्म, जह जह-कालि
मणिपुरी: कालेन था
ओड़िआ: ग्रीष्म (गरम)
तेलुगु: ग्रीष्ममु, वेसवि
तमिल: कोडैक्कालम् मुदुवेनिर् कालम्
मलयालम: ग्रीष्मम्, वेनल्क्कालम्
कन्‍नड: बेसिगेकाल

3. वर्षा (बरसात)

प्रावृट, वर्षा
पंजाबी: बरखा, बारश, मींह
उर्दू: बरसात
कश्मीरी: वॅहराथ
सिंधी: बरसात
मराठी: वर्षा, पावसाळा
गुजराती: वर्षा (चोमासुं)
कोंकणी: पावसाळो
नेपाली: चर्षा
बंगला: बर्षा
असमिया: बर्षा, बरखूबर-ऋतु
मणिपुरी: नोङ्जु था
ओड़िआ: बर्षा
तेलुगु: वर्ष ऋतुवु
तमिल: मऴैक्कालम्
मलयालम: वर्षकालम्, कऴक्कालम्
कन्‍नड: मळेगाल

4. शरद् (जाड़ा, सर्दी, शीत)

शरद्
पंजाबी: सिआला, सीत, सरदी
उर्दू: सर्दी, जाड़ा
कश्मीरी: वंदु
सिंधी: सियारो, सर्दी
मराठी: शरद्, हिवाळा, थंडी
गुजराती: शरद (शियाळो) (ठंडी), शीत, ठंडक, टाठ
कोंकणी: हिंवाळो
नेपाली: शरत्, शरद्
बंगला: शौत्य, जाड़ शीत
असमिया: जारकाल, शरत्
मणिपुरी: मेरा था
ओड़िआ: शरत
तेलुगु: शरत्तु, शरद्रुतुवु
तमिल: कुळिर् कालम्
मलयालम: शरत्कालम्, मञ्ञुकालम्
कन्‍नड: शरद्काल चळिगाल

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App