भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Kumbarike Vrutti Padakosha (English-Kannada-Kannada)(KASAPA)

Kannada Sahitya Parishattu (KASAPA)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous12Next >

Tang dynasty

(n)

A period in China noted for its fine earthen ware and terracotta sculpture.
ಚೀನಾದ ಟಾಂಗವಂಶದ ಕಾಲಾವಧಿ ಕುಂಭ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಟೆರ್ರಾಕೊಟಾ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿತ್ತು.

Tankard

(n)

A long mug like a vessel.
ಕುಡಿಯುವ ಪಾತ್ರೆ, ಜಾಡಿ.

Tawa

(n)

The clay flat griddle.
ತವೆ, ರೊಟ್ಟಿಹಂಚು ಮಣ್ಣಿನ ತವೆಯನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಸುಡಲು ಗ್ರಾಮೀಣರು ಬಳಸುವರು.

Tazza

(n)

A shallow vessel mounted on a foot saucer shaped bowl.
ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಮಣ್ಣಿನ ಬೋಗುಣಿ.

Teapot

(n)

Tea drinking cup, a spouted vessel for pouring out tea.
ಚಹ ಕುಡಿಯುವ ಪಾತ್ರೆ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪಿಂಗಾಣಿಯ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಚಹ ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸುವರು. ಸೊಂಡಿಲುಳ್ಳ ಕೆಟ್ಲ,

Tease

(v)

To scratch or roughen the clay prior to joining.
ಕೆರೆಯುವುದು, ದೂರಗು ಮಾಡು, ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬೇರೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಂಟಿಸುವುದು. ಉದಾ: ಜಾರ್-ಗೆ ಹಿಡಿ ಅಂಟಿಸುವುದು ಸೊಂಡಿಲು ಅಂಟಿಸುವುದು. ಕುಂಭಾರರು ಇದನ್ನು ಕುಂಭವಸ್ತು ಅರೆಹಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೆ ಮಾಡವರು ಅಂಟಿಸ ಬೇಕಾದ ಭಾಗವನನು ಕರೆದು ದೊರಗು ಮಾಡಿ, ದ್ರವರೂಪದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ ಅಂಟಿಸುವದು, ಭದ್ರವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Tea urn

(n)

Tea pot
ಚಹಮಾಡಲು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸುವ ಪಾತ್ರೆ,ಟೀಮಡಕೆ.

Tenmoku

(n)

A Japenese name for a glaze which has high iron content giving rich red/black brown colour.
ಅಧಿಕ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವುಳ್ಳ, ಕುಂಪು, ಕಪ್ಪು, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗ್ಲೇಸಿಗೆ ಜಪಾನಿಯರು ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು.

Terracotta

(n)

A collective term used to describe low fired unglazed colour pottery including most primitive pottery
ಕುಂಭ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇಟಲಿ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಟ್ರೆರ್ರಾಕೊಟಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು, ಕಂದು, ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಡುವರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಹಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಮೃತ್ ಶಿಲ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಬಂಗಾಳವು ಟೆರ್ರಕೊಟಾ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದೆ.

Terrasigillate

(n)

A very fine slip used for coating pots, it is often fine enough to shine without being burnished.
ಉತ್ತಮವಾದ ದ್ರವರೂಪದ ಮಣ್ಣು ಮಡಕೆಗಳ ಮೈಗೆ ಲೇಪಿಸಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದಗೊಳಿಸುವುದು.

Texture

(n)

Any thing woven.
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ.

Throwing

(v)

The method of making clay shapes on a potters wheel.
ಚಕ್ರದಿಂದ ಮಡಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಚಕ್ರದ ಹಣೆಗೆ ಮಣ್ಣುಹಾಕಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಗೇಯುವುದು.

Thumb pot

(n)

A very small flower pot.
ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಹೂ ಕುಂಡ.

Tile

(n)

Thin piece of baked clay.
ಮಾಳಿಗೆ ಹಂಚು.

Toby

(n)

A beer mug shaped like a man with three cornered hat.
ಮುಮ್ಮೂಲೆಯ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಧರಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನಾಕಾರದ ಮದು ಹೂಜೆ.

T-material

(v)

An english term for a beautifully plastic grogged clay ideal for large pieces of work.
ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಂಭವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮರಳು ಬೆರಸಿ, ಹದಮಾಡಿಟ್ಟ ಮಿದುಣತ್ವ ಹೊಂದಿದ ಮಣ್ಣು.

Trailing

(v)

Decorating by squeezing slip from rubber blub through a thin nozzle.
ರಬ್ಬರ್ ನಳಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಜೇಡಿಯನ್ನು ಕುಂಭವಸ್ತುಗಳ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಅಲಂಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು.

Trans-parent

NA

Able to seen through
ಪಾರದರ್ಶದಕ ಗಾಜುಮೈ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧದ ಪಿಂಗಾಣಿ ವಸ್ತುಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Translucent

NA

Allowing light to pass through a quality of porcelain
ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಹೊಳಪುಳ್ಳ ಪಿಂಗಾಣಿ.

Tumbler

(n)

Cup, drinking glass with a handle.
ಹಿಡಿಕೆಯುಳ್ಳ ಲೋಟ.
< previous12Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App