भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Kumbarike Vrutti Padakosha (English-Kannada-Kannada)(KASAPA)

Kannada Sahitya Parishattu (KASAPA)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Fire clay

(n)

This is secondary so called because it is found in the region of coal seams. It is highly refractory.
ಕಾವುಜೇಡಿ, ಜಲಜಿಶಿಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು.

Firing

(v)

The controlled application of heat to clay and glaze to effect the necessary chemical changes required for production of pottery.
ಆವಿಗೆ ಸುಡುವುದು, ಆವಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಸುಡುವುದು, ಕಾವಿನಿಂದ ಗಾಜಿನಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಹೊಳಪು ಮೈಭರಿಸುವದು.

Flaring

(ad)

Glitter
ಹೊಳೆಯುವ, ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಅರೆ ಹಸಿ ಇರುವಾಗ ಉಜ್ಜಿ ನುಣುಪುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವದು. ಗ್ಲೇಸಿಂಗ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕುಂಭ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವರು.

Flat clay

(n)

A plastic clay such as ball clay.
ಅಧಿಕ ಮಿದುತ್ವವುಳ್ಳಮಣ್ಣು ಉಂಡೇಜೇಡು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಿದುತ್ವದ ಮಣ್ಣು.

Flat ware

(n)

The collective term for items of pottery such as plates, and shallow dishes or bowls which are broad and open in form complete hollow ware.
ತಟ್ಟೆ, ಕಿರಿದಾದ ಬೋಗುಣಿ, ಮುಂತಾದ ತೆರೆದ ಅಗಲಬಾಯುಳ್ಳ ಮಡಕೆಗಳು.

Flint

(n)

silica
ಮರಳು, ಹೊಯಿಗೆ ಉಸುಕು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಲು ಮರಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರಸುವರು.

flue

(n)

The passage way for the flames in kiln.
ಆವಿಗೆಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ.

Flux

(n)

An ingredient in a clay body or glaze which lowers the melting point of the ingredients.
ಮಡಕೆ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗ್ಲೇಸ್-ನಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ರಾವಕ, ಇತರ ಘಟಕಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ದ್ರವವಾಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸ್ರಾವಕಬೇಕು ಗ್ಲೇಸಿನ ಗುಣ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದು ಈ ಸ್ರಾವಕದಿಂದಲೆ.

Folk art

(n)

folk craft, handed down by tradition of the people.
ವಂಶಮಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ ವೃತ್ತಿಗಳು, ಕಲೆಗಳು ಉದಾ: ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತಿಗಳಾದ ಕುಂಬಾರಿಕೆ, ಚಮ್ಮಾರಿಕೆ, ಇತ್ಯಾದಿ.

Foot ring

(n)

A circle of clay left while turning or trimming the base of a pot and which allows pot to stand evenly.
ತಿಗುರಿಯಿಂದ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಗೇಯುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಉಳಿಯುವ ಬಳೆ ಆಕಾರದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಿಂಬೆ. ಆ ಸಿಂಬೆ ಗೇಯುತ್ತಿರುವ ಮಡಕೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಡಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲು ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

Form

(v)

A word often confused with shape properly the form of an object is the combination of all the characteristics that establish its identity. Form not only includes shape but also aspects such as size texture colour, time and movement.
ಆಕಾರ ಕೊಡು, ರೂಪಿಸು, ಚಿತ್ರದ ಅಂಗಭಾಗಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಳತೆ, ರಚನೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಸ್ತು, ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಾಗ ‘ಫಾರಂ’ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

Galena

(n)

A lead sulphide (pbs) frequently used by early potters to make lead glaze.
ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸೀಸದ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸಂಯೋಜನೆಯುಳ್ಳ ಸೀಸದ ಅದಿರು, ಮಧ್ಯಯುಗದ ಕುಂಬಾರರು ಮಡಕೆ ಮೈಗೆ ಹೊಳಪು ಭರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೀಸದ ಅದಿರು.

Ganister

(n)

A refractory clayey sand found beneath the coal slams.
ಮಣ್ಣಿನಾಂಶವುಳ್ಳ ಅಗ್ನಿನಿರೋಧಕ ಮರಳು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಲುಮೆಗಳ ಅಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಜೋಡಿಮಿಶ್ರಿತ ಕಲ್ಲು.

Gauge post

(n)

An instrument positioned on the tool tray of pattern wheel for measuring the height of the thrown ware.
ಕುಂಬಾರನ ಚಕ್ರದ ಸಲಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು, ಗೇಯ್ದಿಟ್ಟ ಮಡಕೆಗಳ ಎತ್ತರ ನೋಡುವ ಸಾಧನ.

Gilding

(v)

The application of a thin layer of gold to pot.
ಗಿಲೀಟು ಮಾಡುವುದು ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲಂಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಕೆಯ ಮೈ ಮೇಲೆ ಲೇಪಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ, ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ.

Glaze

(v)

A thin glassy coating melted on the surface of a pot to make it nonporous and of required colour and texture
“The glazing is like clothing that you put on your pot to make it hygienic to make it stand wear and tear” (Dr. Gurucharan Singh).
ಮಡಕೆಗೆ ಗಾಜು ಮೈಭರಿಸಿ ಸಚ್ಛದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಲೋಹಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಲೇಪಿಸಿ ಮೈಯನ್ನು ಹೊಳಪುಭರಿಸುವುದು, ಕಾವಿನಿಂದ ಗಾಜಿನಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಲೇಪಕೊಡು ಬಗೆ.

Glost

(n)

Glaze
ಗಾಜು ಮೈ, ಹೊಳಪುಮೈ.

Gloss Firing

(v)

The firing of the kiln to sufficiently high temperature to meet the glaze on a pot.
ಮಡಕೆಗೆ ಗಾಜು ಮೈ ಭರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದು.

Glost kiln

(n)

A kiln used for firing the glazed on a ware.
ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಗ್ಲೇಸ್ಡ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಆವಿಗೆ.

Goblet

(n)

Drinking cup
ಗಿಂಡಿ, ಥಾಲಿ, ಪಾನಪಾತ್ರೆ.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App