भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Kumbarike Vrutti Padakosha (English-Kannada-Kannada)(KASAPA)

Kannada Sahitya Parishattu (KASAPA)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Ceramist

(n)

One who makes a scientific study of clays and other ceramic materials or who pots them to practical use or study of pottery
ಕುಂಭ ತಜ್ಞ, ಕುಂಭ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದವ ಕುಂಭಕಲಾ ಕುಶಲಿ.

Chattering

(n)

A pattern of unseen humps on the surface of a turned pot caused by irregular objects in the clay
ಕಲ್ಲು, ಹರಳು, ಕಸಕಡ್ಡಿವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಾಗಿ ಚಕ್ರದಿಂದ ಗೇಯ್ದ ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಷ್ಟು ಸೂಷ್ಮವಾದ ಓರೆ ಕೋರೆಗಳು, ಉಬ್ಬುತಗ್ಗುಗಳು.

China clay

(n)

A white primary clay of low plasticity deposited through the decomposition of granite
ಮೂಲ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಡಿಮೆ ಮಿದುಣತ್ವದ ಬಿಳಿಮಣ್ಣು ಪಿಂಗಾಣಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಣ್ಣು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

China ware

(n)

Porcelain articles
ಚೀನಾ ಪಿಂಗಾಣಿ

Chuck

(n)

A shaped object for holding leather hard pots while they are being turned. They can be made in a clay, wood metal or plaster.
ಇಲಕಿ ಹಸಿ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಬೀಲದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನ, ತಿಗುರಿಯಿಂದ ಗೇಯ್ದ ಮಣ್ಣಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೀಳದಂತೆ ಇಡಲು, ಮಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನ ಕುಂಬಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಮುಕ್ಕಾದ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಡೆದು ಬಾಯಿ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡುವರು. ಇದನ್ನು ಇಲಕಿ ಎನ್ನುವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸಿಮಡಿಕೆ ಇಡುವರು. ಒಂದು ಸಾರೆ ತಟ್ಟಿದ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲಕಿಯಲ್ಲಿಡುವರು.

Clay

(n)

A type of heavy soil that becomes hard when dry, used for making clay pots and bricks
“which is the more important the potter or the clay. All of us are vital to gods great master plan” (William Arthur ward)
ಜಿಗಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಕುಂಬಾರಿಕೆಯ ಮಣ್ಣು ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

Clay body

(n)

A general term to indicate a mixture of clays and minerals used for building pots
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಮಣ್ಣು ಮಡಕೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವರು.

Claypit

(n)

Pit from which clay is dug.
ಮಣ್ಣು ಗುಂಡಿ, ಕುಂಬಾರರು ಮಡಕೆ ಮಾಡಲು ಮಣ್ಣು ತರುವ ಸ್ಥಳ.

Clay stone

(n)

A natural rock stone formed from partly decomposed granite with high content of feldspar. It is an essential ingredient of porcelain bona china.
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಣ್ಣು ಭಾಗಶಃ ಬೋನಾಚೈನಾ ಪಿಂಗಾಣಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಘಟಕ.

Clay plate

(n)

Lid , mouth covering plate.
ಮುಚ್ಚಳ, ಮಡಕೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಕುಂಬಾರರು ಮಾಡುವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಂಬಾರಗಿತ್ತಯರು ಕೈಯಿಂದಲೇ ಮುಚ್ಚಳಮಾಡುವರು.

Clay pipe

(n)

A tobacco pipe made of clay
ತಂಬಾಕು ಸೇದುವ ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಲುಮೆ.

Clay ware

(n)

Clay pot, vessel
ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ.

Coiling

(v)

A means of building by hand, a pot using ropes of clay laid on top or each other and smoothed together.
ಕೈಯಿಂದ ಮಡಕೆ ಮಾಡುವ ಸುರುಳಿ ವಿಧಾನ. ಮಣ್ಣಿನ್ನು ಹಗ್ಗದಂತೆ ಹೊಸೆದು ಸಿಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ ಆಕೃತಿಯ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳಿಸುವುದು. ಈ ವಿಧಾನ ಬಹು ಪ್ರಾಚೀನದಿಂದಲೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ.

Colloring

(v)

To make folds around the neck of a pot.
ಮಡಕೆಯನ್ನು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಅದರ ಕಂಠದ ಸುತ್ತಲೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವದು.

Coming

(v)

Scraping into a camp surface either directly on to a clay or through a coating of slip with an even tooled tool
ಹಸಿ ಮಡಕೆಯ ಮೈಯನ್ನು ಸಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ಬಾಚಣಿಗೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯುವುದು, ಹಿಕ್ಕುವುದು, ಇಲ್ಲವೆ ಮಣ್ಣಿನ ದ್ರವವನ್ನು ಮೈಗೆ ಸವರಿ ಬಾಚಣಿಗೆಯಿಂದ ಮಡಕೆಯ ಮೈಯನ್ನು ಬಾಚುವುದು, ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕುಂಭಾಲಂಕರಣ.

Cone

(n)

A small conical object made from glaze materials which has known melting point used in kiln in front of the spy hole to indicate a given temperature.
ಗ್ಲೇಸ್ಡ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಶಂಕಾಕೃತಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಧನ. ಆವಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ ತಿಳಿಯಲು ಆವಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಕಳ್ಳ ಕಿಂಡಿಯ ಮುಂದೆಗಡೆ ಇಡುವರು.

Corn bin

(n)

A oval shape pot used for storing grains.
ವಾಡೆ, ಕೊಮ್ಮೆ.

Craft

(n)

Skilled trade, occupation.
ಕಸಬು, ಕೈಕಸಬು.

Craft guild

NA

An association of men engaged in the same task crafts man.
ಕಸಬುಗಾರ ಮಂಡಳಿ, ವೃತ್ತಿ ಕೂಟ, ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರರ ಮಂಡಳಿಗಳಿದ್ದವು.

Crank

(n)

A heavily grogged and open clay mixture of coarse grained texture. With stands shrinkage and thermal shock.
ಅಧಿಕ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣು, ಮರಳಿನ ದಪ್ಪ ಕಣಗಳು ಮಡಕೆ ಉಡುಗುವದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App